අප අමතන්න

Yuyao Xianglong සන්නිවේදන කාර්මික Co., Ltd.

ලිපිනය: ෙෂේජියෑං චීනය තැපැල් yuyao අංක 21 මැද පාර guoxiang පාලම lanjiang වීදි  සංකේතය: 315400

වෙබ් අඩවිය: www.yyxlong.com

දුරකථන: + 86-574-22707122

ෆැක්ස්: + 86-574-22709788

දයාව ඩු: sales01@yyxlong.com

 

නිංෙබෝ Joiwo Explosionproof විද්යා හා තාක්ෂණ සමාගම, සීමාසහිත

ලිපිනය: පාර Guoxiangqiao Lanjiang වීදියේ අංක 21, මැද, Yuyao, ෙෂේජියෑං

දුරකථන: + 86-574-58222278

ෆැක්ස්: + 86-574-58222277

වෙබ් අඩවිය: www.joiwo.com

ජුනි ලියු: sales@joiwo.com


WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!